testowe 2

Seminarium Nauczycielskie w Ostrogu 1936