Kresy Nieutracone - edycja 2020 - 2021 || Przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności

W LATACH 2020-2021 PROJEKT BYŁ REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU FUNDACJI POLSKA360 pn. „PAMIĘĆ – EDUKACJA – TOŻSAMOŚĆ” ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH NA LATA 2018-2030. DZIĘKUJEMY

KOLEKCJE TEMATYCZNE - KONTYNUACJA 2020 - 2021 : KRESY POŁUDNIOWO WSCHODNIE DO 1939 R

KRESY WIELU NARODÓW - KONTYNUACJA 2020 - 2021

KRESOWE STOLICE - NOWE ZDJĘCIA 2020 - 2021

UNIKALNE KOLEKCJE RODZINNE - NOWE ZDJĘCIA 2020 - 2021