Kolekcja Jana Pałasza z Krzemieńca – Grodno i Grodzieńszczyzna przed 1939 r

Kolekcja Jana Pałasza z Krzemieńca – Grodno i Grodzieńszczyzna przed 1939 r