Galicyjskie miasta i miasteczka przed 1939 r – kolekcja Jana Honaczara