Kołomyja i okolice przed 1939 r – kolekcja Jana Honaczara