SPONSORZY I MECENASI PROJEKTU

SPONSORZY I MECENASI PROJEKTU „KRESY NIEUTRACONE”

 

PROJEKT „KRESY NIEUTRACONE” JEST REALIZOWANY OD 2017 ROKU DZIĘKI DOFINANSOWANIU KANCELARII SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPIEKI NAD POLONIĄ I POLAKAMI POZA GRANICAMI KRAJU. DZIĘKUJEMY!

 

W ROKU 2018 PROJEKT UZYSKAŁ RÓWNIEŻ WSPARCIE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. DZIĘKUJEMY !

 

W LATACH 2020-2021 PROJEKT BYŁ REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU FUNDACJI POLSKA360 pn. „PAMIĘĆ – EDUKACJA – TOŻSAMOŚĆ” ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH NA LATA 2018-2030. DZIĘKUJEMY