DZIĘKUJEMY - BEZ WAS NIE BYŁOBY KRESÓW NIEUTRACONYCH

PROJEKT „KRESY NIEUTRACONE” POWSTAŁ DZIĘKI WSPÓŁPRACY I ZAANGAŻOWANIU KRESOWIAN, ŻYJĄCYCH Z DALA OD SWOICH UKOCHANYCH KRESÓW WSCHODNICH ORAZ TYCH, KTÓRZY NA ZAWSZE POZOSTALI POZA OJCZYZNĄ, ŻYJĄC NA TERENACH UKRAINY, MOŁDAWII, BIAŁORUSI I LITWY. TO WŁAŚNIE DZIĘKI ICH ŻYCZLIWOŚCI UDAŁO NAM SIĘ POZYSKAĆ BEZCENNY MATERIAŁ ARCHIWALNY – ZBIÓR, KTÓRY MAMY NADZIEJĘ ROZBUDOWYWAĆ W KOLEJNYCH LATACH. KOORDYNATORZY PROJEKTU PRAGNĄ SZCZEGÓLNIE PODZIĘKOWAĆ ZA UDOSTĘPNIENIE SWOICH ZBIORÓW I KOLEKCJI:

 • PANU TARASOWI KUŁYK (EASTBOURNE, UK)
 • PANU ADAMOWI JASIŃSKIEMU (EASTBOURNE, UK)
 • PANU LESZKOWI KOTOWI (LONDYN, UK)
 • PANU WŁADYSŁAWOWI MIŁKOWSKIEMU (LONDYN, UK)
 • PANI DANUCIE GRADOSIELSKIEJ (LONDYN, UK)
 • PANI HELEN BITNER (LONDYN, UK)
 • PANI ROMANIE PIZON (BRADFORD, UK)
 • PANU EDMUNDOWI JAGIELSKIEMU (BRADFORD, UK)
 • PANU JÓZEFOWI WOJCIECHOWSKIEMU (BRADFORD, UK)
 • PANU ADAMOWI GAZUROWI (HALIFAX, UK)
 • PANI MARII PILCH (HUDDERSFIELD, UK)
 • PANI ANNIE MAŃKOWSKIEJ (HUDDERSFIELD, UK)
 • PANU WACŁAWOWI MAŃKOWSKIEMU (HUDDERSFIELD, UK)
 • PANU WŁADYSŁAWOWI NIEZGODZIE (MANCHESTER, UK)
 • PANU BOGDANOWI TRYBUCHOWSKIEMU (MANCHESTER, UK)
 • PANI ALEKSANDRZE RYMASZEWSKIEJ (MANCHESTER, UK)
 • PANU JERZEMU BOCKENHEIM (MANCHESTER, UK)
 • PANU MARTINOWI STEPEK (HAMILTON, SZKOCJA, UK)
 • PANI MARII BIEŃKOWSKIEJ (GLASGOW, SZKOCJA, UK)
 • PANI RENACIE ŁOPATOWSKIEJ (KIRKCALDY, SZKOCJA, UK)
 • PANI TERESIE SOMKOWICZ (PENRHOS, WALIA, UK)
 • PANI IRENIE WOLICKIEJ (PENRHOS, WALIA, UK)
 • PANI KRYSTYNIE DERESZEWSKIEJ (SPPW LONDYN, UK)
 • PANI EVIE SZEGIDEWICZ (KRESY FAMILY, MANCHESTER, UK)
 • PANI MIRCE WOJNAR (KRESY FAMILY, LONDYN, UK)
 • PANI JOANNIE CIECHANOWSKIEJ (POSK, LONDYN, UK)
 • PANU KAROLOWI PERUCIE (STOWARZYSZENIE „HUSARIA”, MANCHESTER, UK)
 • PANU JACKOWI GIZIŃSKIEMU (STOWARZYSZENIE „HUSARIA, MANCHESTER, UK)
 • PANI HONORACIE GAWRYŁOWSKIEJ (WILNO, LITWA)
 • PANU ARTUROWI LUDKOWSKIEMU (WILNO, LITWA)
 • PANU LESZKOWI GLINIECKIEMU (WILNO, LITWA)
 • PANU ANDRZEJOWI SATORY (WILNO, LITWA)
 • PANI HELENIE DROZDOWSKIEJ (WILNO, LITWA)
 • PANI ANDŻELICE BORYS (ZPB, BIAŁORUŚ)
 • PANI IRENIE BIERNACKIEJ (LIDA, BIAŁORUŚ)
 • PANI ZOFII ŻUKOWSKIEJ (LIDA, BIAŁORUŚ)
 • PANU FRANCISZKOWI SZUKIELOWI (LIDA, BIAŁORUŚ)
 • PANU ALFONSOWI RODZIEWICZOWI (LIDA, BIAŁORUŚ)
 • PANU JERZEMU NOWIKOWI (LIDA, BIAŁORUŚ)
 • PANU FRANCISZKOWI SZAMREJOWI (LIDA, BIAŁORUŚ)
 • PANU EDWARDOWI AKUSZEWICZOWI (LIDA, BIAŁORUŚ)
 • PANI HANNIE SUROWICZ (LIDA, BIAŁORUŚ)
 • PANU WŁADYSŁAWOWI KOSMIE (KISZYNIÓW, MOŁDAWIA)
 • KS. WITOLDOWI KOWALIOWOWI (OSTRÓG, UKRAINA)
 • KS WALDEMAROWI PAWELCOWI SAC (DOWBYSZ, UKRAINA)
 • KS KANONIKOWI WŁADYSŁAWOWI CZAJCE (RÓWNE, UKRAINA)
 • PANU RUSŁANOWI MINENKO (RÓWNE, UKRAINA)
 • PANI TATIANIE MINENKO (RÓWNE, UKRAINA)
 • PANI ALLE BACZYŃSKIEJ (RÓWNE, UKRAINA)
 • PANU WALENTEMU WAKOLUKOWI (PREZES SKP, ŁUCK, UKRAINA)
 • PANU ZYGMUNTOWI WENGŁOWSKIEMU (ŻYTOMIERZ, UKRAINA)
 • PANU ALEKSANDROWI MALCZENIUKOWI (KRZEMIENIEC, UKRAINA)
 • PANI MARII KOWALSKIEJ (KRZEMIENIEC, UKRAINA)
 • PANI OLENIE DEDIUK (KRZEMIENIEC, UKRAINA)
 • PANI MIROSŁAWIE BUTYŃSKIEJ (KRZEMIENIEC, UKRAINA)
 • PANI JADWIDZE GUSŁAWSKIEJ (KRZEMIENIEC, UKRAINA)
 • PANI WICIE SAHAN (PŁOSKIE, UKRAINA)
 • PANI KRYSTYNIE SZYPOWSKIEJ (WINNIPEG, KANADA)
 • PANU ROMUALDOWI LIPIŃSKIEMU (KANADA)
 • PANU WITOLDOWI ŁUKASZEWSKIEMU (USA)

REALIZATORZY PROJEKTU PRAGNĄ RÓWNIEŻ PODZIĘKOWAĆ ZA WSPÓŁPRACĘ PRZY REALIZACJI PROJEKTU NA – NIEJEDNOKROTNIE TRUDNYCH TERENACH DAWNYCH KRESÓW WSCHODNICH

 • PANU DENISOWI ZWONIK (FUNDACJA HISTORII I KULTURY POLSKIEJ NA BIAŁORUSI)
 • PANI WIKTORII ZWONIK (FUNDACJA HISTORII I KULTURY POLSKIEJ NA BIAŁORUSI)
 • PANI WIKTORII TIHON (FUNDACJA HISTORII I KULTURY POLSKIEJ NA BIAŁORUSI)
 • PANU DMITRIJOWI SAWAŚCIUKOWI (ZPB, BIAŁORUŚ)
 • PANU LEONIDOWI KOHUT (PŁOSKIE, UKRAINA)

a także wszystkim członkom i sympatykom Fundacji Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi