Kolekcja Romana Marchwickiego – Grodno do 1945 r

Kolekcja Romana Marchwickiego – Grodno