Kolekcja fotografii Aleksandra Malczeniuka /Ukraina/

Kresowe stolice – LWÓW cz. I