Tajkury na Wołyniu, miasteczko zasiedlone przez osadników wojskowych w latach 20-tych XX w, dziś zniszczona wieś.

Tajkury na Wołyniu