Kolekcja rodziny Dediuk – Krzemieniec / Kiszyniów

Archiwum rodziny Dediuk – Krzemieniec/Kiszyniów