Przedwojenne Grodno – kolekcje Zofii Żurawskiej

Kolekcja Zofii Żurawskiej – cz.II