Grodno w latach 1918 – 1939 ze zbiorów Romana Marchwickiego

Kolekcja Romana Marchwickiego – Grodno