Lwów w latach 30-tych XX w – fotografie z kolekcji Tarasa Kumłyka

Kolekcja Tarasa Kułyka – Lwów do 1939 r