Kolekcja Elżbiety Mańkowskiej – Lwów i Sarny do 1939 r

Kolekcja Elżbiety Mańkowskiej – Lwów i Sarny do 1939 r