Kolekcja Romany Pizon (Frankowskiej) – Nadwórna i okolice do 1939 r

Kolekcja Romany Pizon (Frankowskiej) – Nadwórna i okolice do 1939 r